ส่องเงินเดือน กกต. หลังข่าวดราม่าเลือกตั้ง 66 มาไม่พัก

เปิดเงินเดือน กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง จากการตรวจสอบข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เผยแพร่ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 • เงินเดือน 81,920 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท

กรรมการการเลือกตั้ง

 • เงินเดือน 80,540 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 130,540 บาท

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • เงินเดือน 81,920 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • เงินเดือน 80,540 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 123,040 บาท

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 • เงินเดือน 81,920 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 • เงินเดือน 80,540 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 123,040 บาท

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 • เงินเดือน 81,920 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 • เงินเดือน 80,540 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 123,040 บาท

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 • เงินเดือน 81,920 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 • เงินเดือน 80,540 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
 • รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 123,040 บาท

ขอบคุรข้อมูล https://www.sanook.com/money/902295/