รถไฟลอยน้ำ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดแล้ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว  รถไฟลอยน้ำ เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำและผืนป่าเขียวชอุ่มสองข้างทาง แบบไปเช้าเย็นกลับ

วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

เริ่มเปิด พร้อมให้บริการเที่ยวแรก 14 พฤศจิกายน 2563

จองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้รถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสัก เที่ยวแรกเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และจะมีการให้บริการ รวมจำนวน 19 วัน

ตารางเวลาเดินทาง รถไฟลอยน้ำ กรุงเทพฯ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

  • รถไฟลอยน้ำเดือน พฤศจิกายน 2563 :: วันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29
  • รถไฟลอยน้ำเดือน ธันวาคม 2563  :: วันที่ 6, 12, 13, 19, 20
  • และ รถไฟลอยน้ำเดือน มกราคม 2564  ::  วันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

ราคาค่าโดยสาร รถไฟลอยน้ำ กรุงเทพฯ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)

  • กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 290 บาท ไป-กลับ
  • สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 110 บาท ไป-กลับ
  • แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – โคกสลุง คนละ 60 บาท ไป-กลับ
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 150 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 2 (ปรับอากาศ)

  • กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 490 บาท ไป-กลับ
  • สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 220 บาท
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 250 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าได้ 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
ภาพ :ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย