โควิดวันนี้ 7 มี.ค. 65 ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 21,162 ราย เสียชีวิตอีก 65 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า

ล่าสุด สถานการณ์  โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,162 ราย ผู้ป่วยสะสม 824,422 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

รวมยอดติดเชื้อสะสม 3,047,857 ราย เสียชีวิต 65 ราย เสียชีวิตสะสม 23,300 ราย หายป่วยเพิ่ม 23,159 ราย

หายป่วยสะสม 625,604 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 230,459 ราย