No Image

“ปีชง 2561” (ปีจอ) วิธีแก้ปีชง เตรียมรับมือให้ผ่านพ้นอย่างปลอดภัย

27 December 2017 admin 0

ปีชง 2561 มีวิธีแก้ปีชงอย่างไร คำว่า ชง ตามภาษาจีนแปลว่า การปะทะ ดังนั้น “ปีชง” จึงหมายถึงปีที่มีการปะทะ โดยความเชื่อเรื่องของปีชงนี้ มีมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน โดยจะเกี่ยวข้องกับ องค์เทพไท้ส่วย หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่ 2561 เราก็มักจะได้ยินคำว่า ปีชง 2561 จากผู้คนที่ใกล้ตัวอยู่บ่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่การที่เราเดินทางไปขอคำปรึกษาจากหมอดู […]