ทำไม iPhone จึงชาร์จไฟเข้าแค่ 80%

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ iPhone ค่อนข้างบ่อยมาก แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเหตุผลที่ iPhone ของเราชาร์จไฟแล้วเข้าแค่ 80% เท่านั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายอย่าง วันนี้เราจะมาดูว่าทำไม iPhone จึงชาร์จไฟแล้วเข้าแค่ 80% เท่านั้น และมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพื่อให้เราสามารถใช้ iPhone ได้เต็มที่

สาเหตุที่ไอโฟนชาร์จไฟไม่เข้าหรือชาร์จไฟเข้าแค่ 80%

สาเหตุที่ 1 คือการใช้สายชาร์จที่ไม่เหมาะสม บางครั้งอาจมีสายชาร์จที่ซื้อมาไม่ใช่ของแท้หรือมีการรับประกันคุณภาพด้วย ซึ่งสายชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้นั้นอาจไม่ให้ประสิทธิภาพการชาร์จที่สูงพอเพียง ทำให้เกิดปัญหาชาร์จไฟแล้วเข้าแค่ 80% ได้

สาเหตุที่ 2 คือสภาพแวดล้อมในการชาร์จ หากคุณชาร์จในสถานที่ที่อุณหภูมิสูงหรือมีความชื้นสูงจะส่งผลให้ระบบชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone ใช้งานไม่เต็มความสามารถ อุณหภูมิสูงและความชื้นสูงจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนมากขึ้น ซึ่งการผลิตความร้อนขึ้นจะทำให้ระบบชาร์จยุติการทำงาน ทำให้เกิดปัญหาในการชาร์จไฟแล้วเข้าแค่ 80% เพียงเท่านี้

สาเหตุที่ 3 iPhone จะมีข้อจำกัดในเรื่องสุขภาพแบตเตอรี่ถ้ามีการใช้งานยาวนาน ก็จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อยมลง สามารถดูได้ดังนี้

  • ตั้งค่า (Setting) > แบตเตอรี่ > (Battery) > สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จ (Battery Health & Charging) จะมีการระบุความจุสูงสุด ถ้าเกิดต่ำกว่า 80% เท่ากับแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมแล้ว จะทำให้เครื่องจะสามารถชาร์จไฟได้แค่ 80% เท่านั้น