ประกันสังคม กับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำ

สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำอยู่ตอนนี้ แต่อยากทำประกันสังคมเอาไว้ สามารถทำได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

  • สำหรับใครที่ไม่เคยทำงานประจำมาก่อน แล้วอยากทำประกันสังคม สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้
  • สำหรับผู้ที่เคยทำงานประจำมาก่อน เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แต่ภายหลังลาออกจากงาน มาทำอาชีพอิสระ แล้วต้องการทำประกันสังคมต่อจากที่ผ่านมา ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้
    แต่จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่า ต้องภายหลังจากลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน เท่านั้น จึงจะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ หากเกินกว่านั้นก็จะไม่มีสิทธิ์และหากต้องการสมัครก็จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เท่านั้นประกันสังคม

ถ้าอยากรู้ความแตกต่างระหว่าง มาตรา 39 และมาตรา 40 มาดูพร้อมกันเลยค่ะ ทางผู้ประกันตนตามมาตรา 39  จะได้รับจะมีอยู่ 6 กรณีด้วยกัน คือ กรณีเจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตรและชราภาพ โดยเงินสมทบที่จะต้องนำส่งประกันสังคม คือ จำนวนเงินเดือนละ 432 บาท

ส่วนทางสิทธิ์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับ 4 กรณีด้วยกัน คือ การขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย, ขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ, เสียชีวิตและชราภาพ, เงินสมทบกรณีที่ไม่รวมชราภาพ ส่งเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน (รัฐสนับสนุน 30 บาท จ่ายเอง 70 บาท) ส่วนเงินสมทบกรณีรวมชราภาพส่ง 150 บาทต่อเดือน (รัฐสนับสนุน 50 บาท จ่ายเอง 100 บาท)

 

สำหรับการประกันตนตามมาตรา 40 ที่ต้องจ่ายเงิน 100 บาท หรือ 150 บาท คุ้มค่าหรือไม่ มาดูกันค่ะ

  • เมื่อขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยจะเบิกได้ มีเงินทดแทน ต่อเมื่อเป็นผู้ป่วยในและต้องนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปเท่านั้น จึงจะได้รับเงินทดแทนรายได้เป็นเงิน 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน
  • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 500-1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 15 ปี หากสมทบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน รับ 500 บาทต่อเดือน หากสมทบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน รับ 600 บาทต่อเดือน หากสมทบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน รับ 800 บาทต่อเดือน และหากสมทบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน รับ 1,000 บาทต่อเดือน
  • กรณีเสียชีวิต ค่าทำศพ 20,000 บาท โดยมีเงื่อนไขต้องสมทบ 6 เดือน ภายใน 12 เดือน
  • เงินบำเหน็จชราภาพรับเงินเป็นก้อนเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยจะได้รับบำเหน็จเท่ากับเงินที่ส่งไปพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมด

วิธีการยื่นสมัคร โดยเตรียมหลักฐาน บัตรประชาชน พร้อมสำเนารับรองสำเนาถูกต้อง และแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส.1-40) และนำไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และการส่งเงินสมทบก็สามารถเลือกให้หักผ่านบัญชีธนาคาร หรือจะชำระเองที่สำนักงานประกันสังคม เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือกรุงศรีอยุธยา ห้างเทสโก้โลตัสหรือไปรษณีย์ทุกแห่ง